jpg
Business China

Mitä sinun tarvitsee tietää, kun harjoitat liiketoimintaa Kiinassa

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Et voi vain kuroa Kiinaan ja aloittaa liiketoiminnan; paljon suunnittelua, paperityötä ja menettelyjä tarvitaan tämän erittäin houkuttelevan markkinatilanteessa! Päätös yhteisyrityksen tai WFOE: n aloittamisesta Kiinassa on järkevää eikä perustu impulssiin. Sinun on investoitava aikaa tutkimukseen ja oppimiseen.

Kiina voi olla maita mahdollisuuksista, mutta pieni asettuminen ja resonointi markkinoille voi tulla vaikeaksi, jos laiminlyödä tärkeitä kulttuuri-, väestö- ja sosioekonomisia eroja. Seuraavassa on muutamia yleisiä syitä, miksi Kiina houkuttelee niin paljon yrittäjiä.

business in china

Markkinapotentiaali


Kiina on kehittänyt infrastruktuuria, teknologiaa ja vakiintuneita rahoituslaitoksia taloudellisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Yrityksen hienostuneisuudesta, markkinoiden koosta, rahoituslaitoksista ja innovaatiosta Kiina omistaa 138. maasta. Tämä kasvava talous on täynnä mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia.

Mahdollinen asiakaskunta


Kiinassa on useita käyttämättömiä markkinoita. Paikalliset yritykset eivät riitä vastaamaan nykyaikaisten asiakkaiden kasvavaan ja monimutkaiseen tarpeeseen. Kiinan väestö siirtyy suurkaupunkeihin ja kaupungistuu nopeasti, yritykset voivat hyödyntää tätä tilaisuutta tarjotakseen Kiinan väestölle etsimäsi tavarat ja palvelut.

Tuotantoteollisuus


Tehdasteollisuus työllistää 130 miljoonaa ihmistä ja on merkittävä osa Kiinan taloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisuus on erittäin suosiman ja kannustanut hallitus, mikä tekee siitä houkuttelevan ulkomaisille sijoittajille.

Mittakaavaedut


Yksi liiketoiminnan epäonnistumisen syistä on kustannusten nousu. Kiina tunnetaan halvista maa- ja työvoimaresursseistaan. Kiinalla on paljon suurempi lahjakkuusallas ja alhaisempi hyödyllisyys- ja vuokrakustannus, mikä tekee siitä ihanteellisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Erityiset talousalueet


Kiinalainen hallitus on ottanut käyttöön useita erityistalousalueita Kiinassa tavoitteenaan vapauttaa liike-elämä. Se tarjoaa heille vapaan alueen testata politiikkaa, houkutella liiketoimintaa ja parantaa talouttaan. Nämä talousvyöhykkeet ovat selkeä signaali ulkomaisille sijoittajille, jotta he voisivat investoida Kiinaan.

Yuan on vahvempi


Tämä nouseva talous on osoittautunut itselleen vuosien varrella. Sen taloudellinen ja poliittinen vakaus on mahdollistanut Kiinan valuutan nousevan USA: n dollareihin verrattuna. Yuanin kasvu on selkeä indikaattori, jonka mukaan liikemiehet voivat perustaa Kiinassa toimivia yrityksiä tasaista tulovirtaa varten.

Chinese Yuan

Kiinassa on viimeisten 20 vuoden aikana tullut arvokas paikka maapallolla, jossa on tähtien taloudellinen kasvu ja kasvava vaikutus kansainvälisillä markkinoilla. Kun pääset kiinalaisille markkinoille ulkomaisille sijoittajille, pidä mielessä, että sinun on ymmärrettävä täysin markkinoilla, ennen kuin ryhdyt tekemään minkäänlaisia ​​liiketoimintapäätöksiä.

Tarve tietää liiketoiminnan Kiinassa


Millainen rooli valtioilla on Kiinan taloudessa?


Aikaisemmin valtio käyttää kiinni Kiinan talouteen. He omistivat ja hallitsivat suuria aloja ja teollisuutta ja loivat valtavia monopoleja. Talous kärsi tehottomuudesta ja irtisanomisista näiden valtion omistamien toimintojen osalta, mutta 1970-luvulla otetut uudet sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset muuttivat huomattavasti talou- dellista rakennetta. Yrityksille annettiin enemmän valtaa, omistusta ja kykyä osallistua kansainväliseen yritystalouteen.

Vuoden 2016 aikana Kiinassa kasvuvauhti oli 26 vuotta, joka oli noin 6,7 prosenttia vuotuisesta talouskasvusta. Vaikka kasvu oli hidasta, hallitus pystyi edelleen täyttämään vuotuiset tavoitteensa. Todellisuudessa Kiinan talous on paljon parempaa kuin muualla maailmassa.

Useimmat maat, mukaan lukien Yhdysvallat, yrittävät toipua vielä vuoden 2008 finanssikriisistä. Myös Kiinaa vaikutti, mutta sen kasvu ja vakaus rajoitti kriisin aiheuttamia haitallisia vaikutuksia muihin talouksiin.

WTO: n kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Kiinan hallitus kannusti ja helpotti ulkomaisten liiketoimintojen täydellistä omistusta, mutta ennen Kiinan markkinoille tuloa sinun on saatava useita valtion hyväksyntöjä ja oppia asiaankuuluva Kiinan yrityksen rekisteröintiprosessi.

Company in China

Sinun on määriteltävä yrityksesi laajuus, toimintatapa, johon osallistuvat ja rekisteröidyt yrityksesi sijaintiin, saatuaan erityisluvat ja noudattamalla erilaisia ​​valtion määräyksiä.

Uusi ulkomaisten investointien toimialojen ohjausryhmä tunnisti neljä suurta toimialaryhmää, joilla yritykset voivat toimia:
1. kannusti
2. sallittu
3. rajoitettu
4. Kielletyt

Kannustettu teollisuus


Hallitusta kannustetaan teollisuutta. Alalle sijoittavat yrittäjät nauttivat verokannustimista, pienentävät maakustannuksia, rekisteröintimenettelyn helppoutta ja monia muita etuja ja etuja. Tässä on luettelo kannustetuista toimialoista:
- Rakennusteollisuus
- Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut
- Metsien käyttö
- Lentoliikenneyritykset
- Aged hoitolaitos

Rajoitetut alat


Jos ulkomaiset sijoittajat haluavat osallistua rajoitettuihin toimialoihin Kiinassa, heidän on noudatettava tiukkoja ohjeita yrityksen omistajuudesta, omistajuudesta ja valvonnasta. Vaikka rajattujen alojen määrä on vähentynyt 35 toimialalle, ulkomaisten sijoittajien on noudatettava useita vaatimuksia ennen rajoitetuille aloille siirtymistä. Autoteollisuus, koulutus ja lääketeollisuus ovat osa Kiinassa rajoitettuja sektoreita, mutta vuosien aikana joitain rajoituksia on helpotettu.

Sallitut teollisuusalat ovat avoimia maahantulolle ja maastapoistumiselle, kun taas kielletyt toimialat ovat ulkomaalaisille sijoittajille.

Ymmärrä kiinalainen kulttuuri


Seuraavaksi ymmärrä Kiinan sosiaaliset ja liiketoimintaympäristöt, säännöt ja tapana. Tämä näyttää paikalliselle kiinalaiselle kumppaniksenne halukkuutesi muuttaa ja hyväksyä uusia asioita.

Muista Kiinassa on monipuolinen maa, jossa on useita alakulttuureja, etnisiä ja sosiaalisia käytäntöjä. Kiinan hallitus tunnustaa 56 eri etnistä ryhmää Kiinassa, ja useimmilla näistä ryhmistä on omat kielet.

Understand the Chinese Culture

Näiden etnisten ryhmien liiketoimintakäytännöt, arvot ja tavat eroavat toisistaan, ja yritykset, jotka eivät ole kulttuurisesti herkkiä, kokevat monia vaikeuksia saada kaupallisia lupia, neuvotella sopimuksista ja mainostaa palvelujaan.

Kuluttajapsykologia


Kiinan kuluttajien ja länsimaisten kuluttajien välillä on valtava kulttuuriero. Markkinointitekniikat, jotka olivat valtava menestys Yhdysvalloissa, voivat olla Kiinan epäonnistuminen. Tiedä, mitä käsittelette ja kehitä sitten viestintäsuunnitelma.

Ero


Toisin kuin länsimaiset kuluttajat, kiinalaiset kuluttajat ovat laadukkaita ja brändi-tietoisia. He haluavat vastinetta rahoille ja tämä ylivoimainen tarve on joskus etusijalla brandin uskollisuudesta. Keskimääräinen kiinalainen kuluttaja etsii kohtuuhintaisia ​​ja laadukkaita tuotteita, he tutkii markkinoita ja ristiviittaavat eri verkkosivustoja hinnan ja laadun suhteen ja tekevät sitten ostoksen.

consumer psychology

Tämän lisäksi kiinalaiset kuluttajat haluavat ostaa tuotteita, jotka tarjoavat ylivoimainen myynnin jälkeiset palvelut.

Vähemmän materialistisia kuin länsimaiset asiakkaat


Kiinalaiset kuluttajat haluavat korkeampia palkkoja ja parempaa sosiaalista asemaa, mutta perhe ja terveys sekä yhtä tärkeitä niille. He haluavat löytää terveellisen tasapainon perheen ja omaisuuden välillä. McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan kiinalaiset kuluttajat pitivät edelleen perheiden ostoksia parhaimpana tapana viettää laadukasta perhetapahtumaa.

Sana-suun merkitys


Markkinointitekniikka on erilainen eri puolilla maailmaa, ja suu- ja sorkkataudit näyttävät toimivan Kiinan markkinoilla. Tämä osoittaa yhteisön tärkeyden kiinalaisessa kulttuurissa. Online-arvostelut ja kommentit toimivat erinomaisena markkinointituotteena tuotteille ja palveluille Kiinassa.

Säästö ja menot paradoksi


Länsi-kulttuuri on tunkeutunut useisiin Aasian talouksiin, mutta tähän päivään asti Kiina on edelleen kollektiivinen kulttuuri, joka seuraa asiaankuuluvaa hierarkiaa yhteiskunnassaan. Kiinalaiset käyttävät tavaroita ja palveluita keinona määritellä asemaansa. Asioita, kuten vaatteita, matkapuhelimia ja koruja, erottavat ihmisiä keskivertokuluttajilta. Jopa tämän menokehyksen jälkeen monilla kiinalaisilla kuluttajilla on suurempi säästösuhde kuin suurin osa länsimaisista kuluttajista.

Kiinalaiset ovat konservatiivisia


Aasialainen väestö välttää äärimmäistä käyttäytymistä ja mieluummin kohtaloa ja perinteitä riskialttiiden tilanteiden suhteen. Myös kansainväliset yritysten omistajat löytävät kotimaisen liikekumppaninsa riskialttiimpia ja perinteisempinä liiketoimintapäätöksinä.

Kuluttajien käyttäytyminen on edelleen myönteistä


Vaikka Kiinan kasvu hidastuu, kuluttajilla on edelleen myönteinen tunne tulevaisuudestaan. Markkinoilla syntynyt taloudellinen kupla on kuitenkin lisännyt kuluttajien valikoivuutta ja erityisesti tuotteiden ja palveluiden kulutusta.

Sijoittaa lapsiin


Kiinan perheen dynamiikka on hyvin lapsen keskipisteenä. Vanhemmat ovat hyvin sitoutuneita lastensa kasvatukseen, koulutukseen ja uraan. Yhden lapsen politiikka (1979-2015) teki lasten ensisijaiseksi vanhemmaksi.

Materiaalista korkealaatuisiin tuotteisiin


Kiinan markkinat olivat massatuotteita aiemmin, mutta kuluttajat vaativat nyt monimutkaisia ​​tuotteita ja palveluita ja siirtyvät massasta ylellisiin tuotteisiin.
Kiinan markkinat kehittyvät. Ulkomaisten yritysten on ymmärrettävä kuluttajan psykologia voidakseen harjoittaa menestyksekästä liiketoimintaa Kiinassa.

Yhdistä oikeisiin ihmisiin


Suoritettu menestyksellinen liiketoiminta edellyttää yhteistyötä ja oikean yritysyhteyden tukemista. Kuten aiemmin mainittiin, perustamalla yritys Kiinassa vaatii paljon hyväksyntöjä ja paperityötä, tietäen paikallisviranomaisen tai yhteistyössä vakiintuneen kotimaisen yrityksen kanssa voi avata paremmat mahdollisuudet yrityksellesi.

On erittäin tärkeää rakentaa yrityksen yhteys Kiinan talouteen. Suosittu tapa toimia vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa on työpajoja, yrityskonferensseja, yritystapahtumia ja verkostoitumistapahtumia jne. Ulkomaalaisten on pakko mennä verkkoon paikallisten viranomaisten kanssa.

business operation in china

Länsimaisissa kulttuureissa kumppanuudet rajoittuvat käsillä olevaan hankkeeseen, liiketoiminta-alueet ovat hyvin ammattimaisia ​​ja niissä ei ole tunteita. Kiinalaiset pyrkivät kehittämään rapporttinsa ja henkilökohtaista ymmärrystä ennen liiketoiminta-sopimusta toisen yrityksen tai yksilön kanssa.

Siksi seurustele ja kehitä vahvoja liikesuhteita saadaksesi menestystä kiinalaisilla markkinoilla. Toinen tärkeä tekijä, jonka pitää muistaa, on guanxi - sosiaalinen tai liiketoimintayhteys. Guanxi rakentaa liiketoimintaverkkoja keskinäisille voittoille ja eduille. Se tarkoittaa, että jos joku auttaa sinua nyt, he odottavat samaa suosiota myöhemmin. Joten, älä unohda tätä vastakkaista periaatetta.

Mahdolliset esteet Kiinan markkinoilla


1990-luvulla Kiina oli nuori nouseva talous, jolla oli useita mahdollisuuksia. Yrittäjät käyttävät pääsyä markkinoille, ansaitsevat nopeasti rahaa ja lähtevät markkinoilta. Mutta ajat muuttuvat; aiemmat kuluttajat vaativat perustuotteita, joita ulkomaiset yritykset voisivat helposti tarjota edullisin kustannuksin. Nyt kiinalaiset kuluttajat ovat kehittyneet, heillä on monimutkaisia ​​tarpeita ja haluavat huippuluokan huoltopalveluja, useita ominaisuuksia, ylellisyystuotteita ja innovatiivisia malleja.

Perustuotteiden ja -palvelujen markkinat ovat kyllästyneet, ulkomaisten yritysten on kehitettävä uusia ja dynaamisia tuotteita, jotka vastaavat nykyaikaisten kuluttajien vaatimuksia. Tarpeetonta sanoa, että Kiinan markkinoilla on paljon tarjottavaa.

Varmista vain markkinatutkimus, ennen kuin kehität yrityksesi liiketoimintasuunnitelman. Varmista, että liiketoimintasuunnitelmasi ei rajoituta toimialasi. Ensinnäkin määritä, mitä tuotetta tai palvelua haluat tarjota; valmistatko sitä Kiinassa vai vain toimittaisit sen paikalliselle jälleenmyyjälle? Toiseksi, määritä yrityksesi laajuus tai tyyppi (valmistaja, konsultti tai kaupankäynti), toimiiko yrityksesi valmistajana vai osallistuuko se myös toimitus- ja vähittäismyyntimenettelyyn.

china company formation

Kun olet määrittänyt laajuuden, määritä yrityksen sijainti. Ovatko yrityksesi lähellä satamaa vai onko se sijoitettu erityiseen kauppavyöhykkeeseen. Seuraavaksi määritä inhimillisen pääoman, raaka-aineen ja investointipääoman, joka tarvitaan pitämään liiketoiminta jatkuvasti. Kehitä viisivuotinen suunnitelma liiketoiminnan elinkelpoisuuden osoittamiseksi.

Lopuksi pysyt kaukana ja pitäkää liiketoiminta mahdollisimman laajalle kasvun ja kehityksen kannalta. Hyväksyntä tai uuden liiketoiminnan aloittaminen on pitkä hektinen prosessi, joka edellyttää lukemattomia paikallis- ja valtion viranomaisten hyväksyntöjä. Siksi liity laajentumismahdollisuuksiin.

Liiketoimintasuunnitelma on ensimmäinen askel kohti liikeyrityksen avaamista Kiinassa. Business Kiina voi auttaa yritystesi rekisteröintiprosessien avulla.

Varmistamme, että asiakkaamme voivat perustaa WFOE: n, yhteisyrityksen tai rekisteröidyn toimiston ilman mitään vaivaa tai byrokratiaa. Teemme kaiken paperin työntämisen ja autamme sinua saamaan paikallisilta ja valtion viranomaisilta hyväksynnän.

Vain sähköpostitse meille dynaamisen liiketoimintasuunnitelman ja saamme takaisin sinulle kattavan asennuksessa 24-tunnin.

Ulkomaanyritysten rekisteröinnin ja käyttöönoton lisäksi tarjoamme myös asiakkaillemme korkealuokkaisia ​​kirjanpito- ja yritysjohdon palveluita. Soita numeroon + 86-020-2917 9715 saadaksesi lisätietoja palveluistamme!

  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.