jpg
Business China

Kuinka peruuttaa ja purkaa Kiinan WFOE?

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Kuinka aloittaa Kiinan WFOE: n perimisen ja selvitystilan Kiinan lain mukaisesti ja jättää mitään laittomaksi? Onko olemassa joitakin säännöksiä, joita ulkomaisten sijoittajien on tiedostettava? Business China listasi viisi asetusta WOFE: n peruutuksesta ja selvitystilasta Kiinassa.

How to Cancel and Liquidate a China WFOE

(1) Kiinan WFOE: n selvitystila


Yrityksen likvidoinnin alkamispäivä on päivämäärä, jona Kiinan WFOE: n (kokonaan ulkomainen omistusyritys) toimikausi päättyy, tai päivämäärä, jona yritys hyväksyntäviranomainen hyväksyy yrityksen purkamisen, tai päivämäärä, jolloin kansan tuomioistuimen tuomarit tai välitystuomioistuimen säännöt irtisanoa yrityksen sopimus. Yrityksen selvitystila alkaa selvitystilanteen alkamispäivästä selvitystilaportin jättämispäivään yrityksen hyväksyntäviranomaiselle ja saa olla enintään 180 päivää. Jos selvitystilaa on pidennettävä erityisten olosuhteiden vuoksi, selvitystoimikunnan on sovellettava alkuperäiseen yritystoiminnan hyväksyntäviranomaiseen 15 päivän kuluessa ennen selvitysaikaa. Ja pitkittynyt ajanjakso saa olla enintään 90 päivää.

(2) Kiinan WFOE: n likvidaatiokomitea


Yrityksen hallituksen on 15 päivän kuluessa selvitystilanteen alkamispäivästä lähtien järjestettävä ja perustettava selvitystyöryhmä, johon kuuluu vähintään kolme henkilöä, joiden jäseniä valitaan yleensä johtajien kesken ja jotka ovat Kiinassa rekisteröityjen kirjanpitäjien ja asianajajien palveluksessa palveluksessa. Selvitystyön päätehtävät ovat:

1. Järjestä yrityksen ominaisuudet, koota tase ja omaisuusluettelo ja tee selvitystila;

2. ilmoittaa tuntemattomille velkojille ja ilmoittaa tunnetuille velkojille kirjallisesti;

3. käsitellä selvitystilaan liittyvät yrityksen tekemät velvoitteet;

4. anna omaisuuden arvioinnin ja laskennan perusta;

5. laskea omistetut verot;

6. Ottakaa takaisin maksettavat varat, jotka eivät maksa osakkeenomistajille;

7.Liitä korvaukset ja velat;

8.Kerrota jäljellä olevat ominaisuudet, kun yritys maksaa velat.

9. Vastaa ja laita oikeusjuttu yrityksen puolesta.

(3) Kiinan WFOE: n selvitystilaisuus ja ilmoitus


Yrityksen on ilmoitettava asiasta vastaaville yksiköille, kuten yrityksen hyväksyntäviranomaiselle, toimivaltaiselle toimivaltaiselle yksikölle, tulli-, valuuttajohtamisviranomaiselle, teolliselle ja kaupalliselle rekisteröintiviranomaiselle, veroviranomaiselle ja yrityksen avauspankille kirjallisesti 7 päivän kuluessa selvitystilanteen alkamispäivästä, jos yrityksellä on valtion omaisuus, sen on myös ilmoitettava valtion omistamalle kiinteistöjohtamisosastolle. Lisäksi 10 päivän kuluessa siitä, kun selvitystoimikunta on sijoittautunut, tiedossa oleville velkojille on ilmoitettava kirjallisesti vaatimuksista ja 60 päivän kuluessa sijoittautumispäivästä ilmoitus on julkaistava vähintään kahdella kansallisella sanomalehdellä ja yksi paikallinen maakunnallinen tai kunnallinen sanomalehti. Ensimmäinen ilmoitus julkaistaan ​​10 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin selvityskomitea on perustettu.

(4) Likviditeettiominaisuuksien jakautuminen


Yrityksen sekä kiinalaisten ja ulkomaisten sijoittajien on laillisesti jaettava likvidejä kiinteistöjä eikä heitä saa luovuttaa mielivaltaisesti. Asianomaisten lakien mukaan likvidoidut kiinteistöt on maksettava seuraavan järjestyksen mukaisesti sen jälkeen, kun niitä on käytetty selvitysmenojen maksamiseen (mukaan lukien selvitystilojen hallinnointiin, myyntiin ja jakamiseen tarvittavat kulut sekä ilmoituksen, oikeudenkäynnin edellyttämät kulut , välimiesmenettely ja muut).

1.Staffin palkka ja työvoimavakuutusmaksu;

2. Kansalliset verot.

3. Muut velat.

Jäljelle jäävät hyödykkeet sen jälkeen, kun yritys maksaa selvityskulut ja maksaa kaikki velkansa, on jaettava sijoittajan tosiasiallisen rahoitusosuuden mukaan; lukuun ottamatta lakeja ja määräyksiä, sopimuksia ja yhtiöjärjestystä muutoin määrättyjä. Lisäksi on huomattava, että velkojalla on takuuvaatimusten (kuten kiinnitys ja pantti) omaisuusvakuuden osalta etuoikeus tällaisen takuun korvaamiseen. Lisäksi selvitystilan aikana, jos todetaan, että yrityksen kiinteistöt ovat riittämättömiä velkojen selvittämiseksi, selvitystyöryhmä hakee tuomioistuimelle ilmoitusta yrityksen konkurssista ja konkurssin laillisesti ilmoitetut on käsiteltävä lakien ja määräysten mukaisesti. konkurssipesun sääntelyä.

(5) Kiinan WFOE: n selvitystila


Edellä mainitun omaisuuden selvityksen jälkeen selvitystoimikunta tekee selvitystilaa koskevan selvityksen ja toimittaa yrityksen hyväksyntäviranomaiselle hakemuksen sen jälkeen, kun hallitus on vahvistanut sen. 10 päivän kuluttua siitä päivästä, jona selvitysraportti on jätetty yrityksen hyväksyntäviranomaiselle, selvitystoimikunnan on käsiteltävä peruutusrekisteriä veroviranomaiselle ja tullille ja kymmenen päivän kuluessa siitä, kun tällaiset muodollisuudet on suoritettu, selvitystoimikunnan on käsiteltävä yrityksen peruuttamista rekisteröinti teollisoikeudelle ja kaupalliselle rekisteriviranomaiselle, jossa toimiluvan myönnetään ja peruutetaan. Sillä välin sen on ilmoitettava yrityksen päättymisestä kansalliselle sanomalehdelle ja yhdelle paikalliselle maakunnalliselle tai kunnalliselle sanomalehdelle.

Pyydä lisätietoja ulkomaisen sijoitetun yrityksen peruuntumisesta ja selvitystilasta. Tervetuloa tutustumaan BC: n henkilöstöosastoon osoitteessa: proposal@set-up-company.com .

  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.