jpg
Business China

Kiinassa kokonaan ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset rekisteröidään yleisinä veronmaksajina

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Jokaisella vastaperustetulla Kiinassa kokonaan ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä (WFOE tai WOFE) on aina tällainen kysymys: Pitäisikö meidän yritys rekisteröityä pienimuotoisena verovelvollisena vai yleisenä verovelvollisena? Tätä kysymystä varten voit valita oman tilanteesi ja seuraavan sisällön perusteella!

China Wholly Foreign Owned Enterprises are Registered as General Taxpayers or Small-scale Taxpayers

I. Kiinan WFOE: n yleisten veronmaksajien tunnustamiskriteerit


Valtiovarainministeriön ja verotuksen valtionhallinnon säännösten mukaan veronmaksajat jaetaan yleisiin veronmaksajiin ja pienimuotoisiin veronmaksajiin.

Verovelvolliset, joiden vuotuinen verotettava myyntimäärä on arvonlisäveron alainen (jäljempänä "vuotuinen verotettava myyntiarvo") ylittää valtiovarainministeriön ja verotuksen valtionhallinnon määrittelemät standardit, määritellään yleiseksi veronmaksajaksi ja verovelvollisille, joiden vuotuinen verotettava myynti määrä ei ylitä kyseistä standardia määritellään pienimuotoisiksi veronmaksajiksi.

Asianmukaisten toimintalinjojen ja asetusten mukaisesti yleisiin veronmaksajiin siirtymisen perusteet ovat:

1) tavaroiden luovutukseen tai verollisten palvelujen tarjoamiseen tai pääasiallisesti tavaroiden valmistukseen tai verollisten palvelujen suorittamiseen osallistuvien maksuvelvollisten vuotuinen verotettava myyntimäärä, joka ylittää 500 000 RMB;

2. Maksuasiakkaille, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 5 000 000 RMB;

3. Muilla teollisuudenaloilla toimivien maksuvelvollisten vuotuinen verotettava myyntimäärä ylittää 800 000 RMB.

II. Voiko Kiina WFOE ylittää pienimuotoisten veronmaksajien standardit yleiseksi veronmaksajaksi?


Valtiovarainministeriön ja verotuksen valtionhallinnon säännösten mukaan jos verovelvollinen, jonka vuotuinen verotettava myyntimäärä ei ylitä säädettyä standardia, on vankka kirjanpitojärjestelmä ja pystyy antamaan tarkkoja veroihin liittyviä materiaaleja, se voi olla voimassa toimivaltaiselle veroviranomaiselle yleisen verovelvollisen pätevyydestä ja sitä on pidettävä yleisenä verovelvollisena.

Hyvä kirjanpitojärjestelmä tarkoittaa tilikirjan perustamista valtion yhtenäisen kirjanpitojärjestelmän mukaisesti ja kirjanpitoa laillisten ja voimassa olevien tositteiden perusteella.

Siksi jos yritys ei ylitä pienimuotoisten veronmaksajien vaatimuksia, mutta sillä on vielä vankka kirjanpitojärjestelmä ja pystyy antamaan tarkkoja verotukseen liittyviä materiaaleja, se voi myös olla yleisen veronmaksajan tehtävä.

III. Voiko yleinen veronmaksaja muuttaa pienimuotoiseksi veronmaksajaksi?


Arvonlisäverotusta koskevan väliaikaisen asetuksen soveltamista koskevan yksityiskohtaisen säännön 33 artiklassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti , kun verovelvollinen on määritelty yleiseksi veronmaksajaksi, sitä ei saa muuttaa pienimuotoiseksi verovelvolliseksi, jollei verohallinnon hallintovirasto toisin määrää.

Siksi yritysten on oltava varovaisia, kun ne hakeutuvat yleisiin veronmaksajiin. Kun heistä tulee yleisiä veronmaksajia ja sitten aikovat siirtyä takaisin pienimuotoisiin veronmaksajiin, heitä ei palauteta.

IV. Pienviljelijöiden ja yleisten veronmaksajien välinen ero


Yleiset veronmaksajat : Käytä perusverokantaan 17% ja vaihtuvakorkoista veroa. Lähtöveroaste on veron määrä. Tavaroiden myyjät voivat tehdä "ALV-erityislaskut" tai "ALV-yleiset laskut". Tavaroiden myyjien tekemät "ALV-erityislaskut" voidaan tarkistaa ja vähentää toisen osapuolen 180 päivän kuluessa. Yleisillä veronmaksajilla on myös veroaste 5, 6, 11 ja 13 prosenttia.

Pienimuotoiset veronmaksajat : Sovelletaan 3 prosentin arvonlisäverokantaan. Tavaroiden myyjät voivat tehdä vain "ALV-yleiset laskut" ja kerätä ne kokonaisuudessaan (kuukausittainen verovapaan myynnin määrä on 30 000 RMB, neljännesvuosittainen verovapaata myyntiarvoa 90 000 RMB), eikä edellä mainittuja alv-yleislaskutusta voida vähentää toinen osapuoli. Pienimuotoiset veronmaksajat eivät voi vähentää ostoihin sisältyvää veroa, vaan ne voivat käyttää kustannuksia vain tuloveron vähennykseen.

V. Huomioita yleisten veronmaksajien tai pienimuotoisten verovelvollisten valitsemisesta


1.Clients

Yleisesti ottaen suuret yritysasiakkaat vaativat toimittajiltaan yleistä verovelvollisen pätevyyttä, jotta he voivat vähentää ostoihin sisältyvän veron . Toisin sanoen, jos asiakkaasi pyytävät arvonlisäveron erityislaskutuksia, yrityksenne olisi tunnistettava yleiseksi veronmaksajaksi.

2. Toimittajat

Yleiset verovelvolliset voivat vähentää ostoihin sisältyvän veron niin kauan kuin ne saavat ostettujen raaka-aineiden ja käyttöomaisuuden lailliset tulot. Siksi yleisen verovelvollisen hakemus riippuu ensinnäkin siitä, voivatko ylävirran toimittajat saada ostoihin sisältyvät verolaskut (ALV-erityislaskut). Jos he eivät pysty, on suositeltavaa, että yrityksesi tulisi hakea pienimuotoista verovelvollista yleisen veronmaksajan sijasta.

3.Yrityskohtainen tulovero

Riippumatta siitä, millaista liiketoimintaa yritys joutuu maksamaan lopullisesti ja maksamaan yhtiöveroa vuosittain. Jos laillisia tuloja ei saada, kustannuksia ei voida maksaa, ja voitot ovat erittäin korkeita vain myyntituloilla. Yritykset eivät pysty noudattamaan yhtiöveroa 25 prosentilla voitoistaan. Niinpä silloin, kun pienimuotoiset veronmaksajien yritykset pitävät menoja kasvattaakseen tulojen saamista, niiden olisi otettava huomioon arvonlisäveron verokannan lisäksi myös yritysverotuskorko 25 prosentilla.

4. Nykyiset etuuskohtelupolitiikat

Pienimuotoiset verovelvolliset vapautetaan arvonlisäverosta, kaupunkiverkon rakentamisesta kannettavista veroista, lisämaksuista ja paikallisista koulutusmaksuista, jos niiden kuukausimyyntimäärä ei ylitä 30 000 RMB ja neljännesvuosittainen myyntimäärä ei ylitä 90 000 RMB: tä. Niin kauan kuin se ylittää 1 RMB, myyntimäärä summataan kokonaisuudessaan. Yleisiä verovelvollisia ei vähennetä eikä vapauteta arvonlisäverosta, lisämaksuista tai paikallisista koulutusmaksuista, ja niitä voidaan alentaa tai vapauttaa pelkästään vesiensuojelurahastosta.

5.Poliisiorientoituminen

Vuonna 2011 Kiina ryhtyi toteuttamaan uudistusohjelmaa yritysveron korvaamiseksi arvonlisäverolla kaksinkertaisen verotuksen, korjaamattoman vähennyksen ja elinkeinoverovapautuksen palauttamisen välttämiseksi. Tavoitteena on "verotus kaikilla tasoilla ja vähentää arvonlisäveron eri tasoilla ja vähentää tehokkaasti yritysten verotaakkaa. Vielä tärkeämpää on, että "uudistusohjelma yritysveron korvaamiseksi arvonlisäverolla" on muuttanut markkinajärjestelyjen hintajärjestelmää, kääntänyt elinkeinoveron "veron hintaan sisältyvän arvonlisäveron" arvonlisäveron "verottamatta jättämiseen" arvonlisäveron tuoton ja tuotoksen välillä vähennetty suhde, ja se vaikuttaa voimakkaasti yritysten teollisen rakenteen ja sisäisen rakenteen mukauttamiseen. Tästä syystä yritysten olisi hankittava pätevyys arvonlisäveron määrittämiseksi ja vähentämi- seksi tulevaisuudessa, jotta voidaan vastata alku- ja loppupään asiakkaiden vaatimuksiin.

6.Corporate kuva

Yleisillä veronmaksajilla on myönteinen vaikutus yrityskuvaan ja niillä on tiettyjä etuja asiakkaiden kehittymiselle.

Voit tutustua Business China : iin yksityiskohtaisesta tapauksestasi.


  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.