jpg
Business China

Ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten kolmansien maiden listautumisen polkujen tutkimus

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Voivatko ulkomaiset yritykset hakea listalleottoa? Tämä on asiakkaiden usein kysytty kysymys. Kiinalaisen lain ja asiaa koskevien säännösten mukaan yhden osakkeenomistajan kokonaan ulkomaisessa omistuksessa oleva yritys ei voi hakea listalleottoa, vaan on tarpeen muuttaa muuhun kuin holdingyhtiöön ja voi hakea listalleottoa tiettyjen ehtojen täyttymisen jälkeen. Tässä artikkelissa tutkitaan ja analysoidaan lueteltua reittiä ja erityistä huomiota kiinnostavista asioista.

Organisaatiomuodon muutos
Osakeyhtiön (mukaan lukien kokonaan ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset) rakenneuudistus on välttämätön edellytys pienten ja keskisuurten yritysten osakkeiden luovuttamiselle Kiinassa.

Lähettäjä
Kysymys luonnollisten henkilöiden pätevyydestä Kiinassa

Kiinan ja ulkomaisen yhteisyritysoikeuden sekä kiinalais-ulkomaisen osuustoiminnallinen yrityslain mukaan Kiinan kumppani on oltava Kiinan tai sen yrityksen yritys tai muu organisaatio. Siksi kotimaiset luonnolliset henkilöt eivät yleensä saa olla kiinalais-ulkomaisten yhteisyritysten tai osuuskunnan yritysten osakkeenomistajia tai kiinalais-ulkomaisen yhteisyrityksen tai osuuskunnan osakeyhtiöiden sponsoreita. Listalleottoa hakevien hakijoiden on oltava ei-luonnollisia.

Sijoitetun pääoman ja osuuksien osuus
1. Rekisteröity pääoma

Väliaikaisten säännösten 7 §: ssä säädetään, että ulkomaisten osakeyhtiöiden rekisteröity pääoma on vähintään 30 miljoonaa RMB. Yhtiölaissa (uudistettu vuonna 2013) säädetään, että ulkomaisia ​​sijoitusyhtiöitä ja osakeyhtiöitä sovelletaan yhtiölaissa. Uudessa laissa ei edellytetä, että ulkomaisten sijoittajien vähimmäispääoma on 30 miljoonaa RMB.

Ulkomaiset sijoittautuneet yritykset on lakien, hallinnollisten määräysten ja valtioneuvoston päätöksen mukaisesti määritellyt tiettyjen alojen rekisteröidyn pääoman vähimmäismäärän, mutta ulkomaiset sijoittavat yritykset järjestäytyvät osakeyhtiöksi, jonka rekisteröidyn pääoman ei tarvitse saavuttaa 30 miljoonaa RMB: a.

2. Investoinnin osuus

Väliaikaisten sääntöjen 7 §: ssä säädetään, että ulkomaisten osakeyhtiöiden ulkomaisen omistuksen on oltava yli 25 prosenttia.

Mutta ulkomaankaupan ja taloudellisen yhteistyön ministeriö (nykyinen kauppaministeriö) koordinoi 30.12.2002 verotuksen valtionhallinnosta, teollisuus- ja kauppaviranomaisten valtionhallinnosta, valtion valuuttakeskuslaitos ilmoitti "ilmoituksen hyväksynnän vahvistamisesta, ulkomaisten sijoittajien rekisteröinti, valuuttakurssi ja verohallinto ". 2 artikla: nykyisen ulkomaisen sijoituslainsäädännön ja -säännösten mukaan kiinalais-ulkomaiset yhteisyritykset, kiinalais-ulkomaiset osuuskunnat, joiden ulkomaiset sijoitukset ulkomaisten sijoittajien rekisteröityihin pääomaan investointiosuus on yleensä vähintään 25%. Jos ulkomaisten sijoittajien osuus on alle 25 prosenttia, jollei laeista ja hallinnollisista määräyksistä muuta johdu, hyväksyntä- ja rekisteröintimenettelyt ulkomaisten rahastoyhtiöiden perustamiselle on hyväksyttävä ja rekisteröitävä. Ulkomaisen rahoituksen saaneelle yritykselle myöntämä hyväksymistodistus, jonka sanat "alle 25 prosenttia ulkomaisesta pääomasta" myönnetään. Kun rekisteröinti tehdään, ulkomaisen yrityksen sijoittautumisyritykselle myönnetään "yrityksen tyyppi" jälkeen sanat "alle 25 prosenttia ulkomaisesta pääomasta". Samanaikaisesti 3 artiklassa yritykset, joilla on alle 25 prosenttia ulkomaisesta pääomasta, eivät saa veroedun. Asetuksessa tunnustetaan, että ulkomaiset investoinnit ulkomaisten investointien yrityksiin voivat olla alle 25 prosenttia.

Yhtiölain (uudistettu vuonna 2013) säädetään, että yhtiölaissa sovelletaan ulkomaisia ​​sijoitusrahastoja käyttäviä osakeyhtiöitä ja osakeyhtiöitä. Yhtiöoikeus ei edellytä, että ulkomaiset osakkeenomistajat omistavat vähintään 25 prosenttia ulkomaisten sijoitusyhtiöiden osakkeista. Ulkomaan pääoman tarkastuksen hallinnoinnin parantamisesta annetussa tiedonannossa (liikepääskärä [2014] nro 314) todetaan, että sijoittajien (osakkeenomistajien) on sovittava pääomaosuuden, rahoitusosuuden ja investointisopimuksen määrästä , sponsoreita). Se täsmentää yhteisyrityksen (yhteistyön) ja yhtiön yhtiöjärjestyksen sopimuksessa. Toimivaltaisten kaupparyhmien on kaikilla tasoilla tehtävä edellä mainitut sisällöt hyväksynnässä selkeästi.

Siksi, jos ulkomaiset sijoittautuneet yritykset rakennetaan osakeyhtiöksi, ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuuden ei pitäisi olla 25 prosenttia.

Rajoitettu varastojakso
Väliaikaisten määräysten 8 §: ssä säädetään, että "aloittajien osakkeiden luovuttaminen on suoritettava kolmen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiön alkuperäiset tarkastus- ja hyväksymisviranomaiset ovat rekisteröineet ja hyväksyneet yhtiön." Kansallisen pk-yritysten osakkeensiirtojärjestelmän (oikeudenkäynti) (tarkistettu 30.12.2013) liiketoimintasäännöillä ei kuitenkaan ole määräyksiä alullepanijoiden varastolukkoista. Se rajoittaa vain osakkeiden luovutusta määräysvallassa olevan osakkeenomistajan ja pörssiyhtiön varsinaisen rekisterinpitäjän välillä. On selvää, että kolmen vuoden rajoittamisjakso ei edistä ulkomaisten yritysten osakkeiden liikkeelle laskua.

Yhtiöoikeus (uudistettu vuonna 2013) määrittelee, että osakeyhtiöt ja ulkomaiset sijoitusyhtiöt soveltuvat yhtiöoikeuteen. Yhtiölain 141 §: ssä säädetään, että "sponsoreiden hallussa olevia yhtiön osakkeita ei saa siirtää vuoden kuluessa yhtiön perustamisesta." Ennen yhtiön julkistamista osakkeita ei luovuteta yhden vuoden kuluessa pörssissä noteerattujen osakkeiden päivämäärästä. Samalla tämän artiklan toisessa kappaleessa on tiettyjä rajoituksia osakeyhtiön osakkeiden luovutukselle. Siksi tekijä uskoo, että sponsorin lisäksi on rajoitettu määräaika, samoin kuin määräysvaltaa käyttävällä osakkeenomistajalla ja varsinaisella rekisterinpitäjällä on myyntirajoituksia, ulkomaisen osakeyhtiön osuuksia ei saa rajoittaa kolmeen vuoteen. Rajoituskauden päättymisen jälkeen ulkomaisen sijoitusyhtiön aloittajan osakkeiden luovutus hyväksytään kaupallisella osastolla, jolla on vastaavat oikeudet.

Ota yhteyttä sähköpostitse meille proposal@set-up-company.com tai soita 0086-020-2917 9715 milloin tahansa, me rakastamme auttaa uusia ystäviä. Tai anna tietosi alla ja aloittaa!
  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.