jpg
Business China

Kiinan ja ulkomaisten yhteisyritysten menestymisen avaintekijät

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Jos liiketoimintamalli on menestyvä, on oltava yhteistä. Mitkä ovat avaintekijät onnistuneen yhteisyritystoimintamallin kannalta ? Rehellisyys on koko yhteiskunnan kulmakivi ja yhteisyrityksen menestyksen perusta. Menestykselle on useita avaintekijöitä.

1. Luodaan tehokas jakelujärjestelmä
Tehokas voitonjakomekanismi on ensimmäinen keskeinen tekijä yhteisyrityksen onnistumiselle ja sillä on korvaamaton rooli yhteisyrityksen liiketoimintamallin rakentamisessa. Se voi edistää yhteisyrityksen kaikkien ihmisten aloitetta, innostusta ja luovuutta.

Ns. Tehokas voitonjako mekanismi on pystyä jakamaan edut oikeudenmukaisesti, kohtuullisesti ja tieteellisesti. Yhteisyrityksen etujen jakamismekanismin tehokkuuden mittaamiseksi olisi tutkittava seuraavia tekijöitä.

Ensinnäkin on se, että tämä mekanismi edistää kaikkien yhteisyrityksen jäsenten innostusta, aloitteellisuutta ja luovuutta?

Toinen kysymys on, voiko tällainen korkojen jakamismekanismi heijastaa "ihmislähtöisten" sosiaalisia arvoja, olipa se suhteellisen oikeudenmukainen ja oikeudenmukainen?

Kolmas on se, kannattaako tällainen korkojärjestelmä edistää ja kannustaa laillista kilpailua?

2. Luodaan yritysjohdon tiukka rakenne
Kuinka parantaa omistajaohjausrakennetta? Nykyaikaisen yritysjärjes- telmän vaatimusten mukaisesti meidän olisi yhtenäistettävä yhtiökokouksen, hallituksen, hallintoneuvoston ja johtohenkilöiden vastuut sekä kehitettävä yritysjohtajien työllistämisjärjestelmää. Hallitus päättää hallintoneuvoston hallituksesta ja johtokunnan jäsenistä, hallitus valitsee johtoa ja johdon on käytettävä ihmisoikeuksia.

Nykyaikaisen yritysjärjes- telmän vaatimusten mukaan yhteisyrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen ratkaisee useat käytännön ongelmat.

Yksi on varmistaa, että omistus on paikallaan. Tämä on tärkeä edellytys tehokkaan yritysjohdon muodostamiselle. Yhteisyrityksen muiden osallistujien epänormaalia käyttäytymistä on vaikea välttää ilman omistajan kannustusta ja rajoittamista, eikä omistajan omia oikeuksia ja etuja voida taata.

Toinen on standardisoida yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallintoneuvoston ja yhteisyrityksen johdon oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeenomistajat eivät anna yhteisyrityksen toimintaa suoraan pääjohtajalle vaan antavat yrityksen hallitukselle päätöksenteon ja valvonnan. Hallintoneuvostoa antavat sijoittajat, joiden pääasiallinen vastuu on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin edut. Sen tärkein tehtävä on nimittää ja korvata yhtiön ylimmän johdon, tehdä strategisia päätöksiä, valvoa johtoa, arvioida johtajien suorituskykyä ja määrittää palkan ja säilyttämisen. Hallituksen on myös varmistettava, että liiketoiminta noudattaa lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien tilinpäätöksen aitous ja laillisuus. Hallitus on hallintotavan ydin. Joten meidän pitäisi optimoida hallintorakenne, mukaan lukien ulkoisten johtajien ja riippumattomien johtajien perustaminen; Lisäksi tarkastusvaliokunta, nimitysvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta koostuvat ulkoisista ja riippumattomista johtajista; Hallituksen riippumattomuutta tulisi korostaa vahvistamaan johtajien henkilökohtaista vastuuta. Kolmas on, että yrityksen on keskityttävä sijoitetun pääoman tuottoon. Ainoastaan ​​tällä tavalla voimme luoda taloudellisia budjettirajoituksia, jotta voimme arvioida yrityksen toiminnan tehokkuutta.

Neljäs on vahvistaa virheenkorjaustoiminnon valinta ja työllisyysmekanismi. Yhteisyrityksen tehtävät, hajauttaminen ja tasapaino saavutetaan pääosin ihmisten valvonnassa. Aikaisin selvitetään ongelmat henkilöiden valinnassa ja korjaamme ne ajoissa. Tätä varten meidän on aktiivisesti tutkittava uusi mekanismi, jossa ehdokkaita valitaan mukautumaan yrityksen järjestelmän oikeudellisiin vaatimuksiin ja järjestettävä markkinamekanismin arviointi ja käyttöönotto sekä avoin sosiaalinen rekrytointi.

Viides on parantaa yhtiön avoimuutta ja vahvistaa tietojen oikeaa julkaisua ja toimittamista.

3. Luodaan tehokkaat valinta-, arviointi- ja valvontamekanismit ammattijohtajille
Yhteisyrityksen ihanteellinen vuokrauskuvio on palkata ammattimaiselta johtajalta. On kuitenkin luotava ammattijohtajien mekanismi, mukaan lukien valintamekanismi, kannustinmekanismi, valvontamekanismi ja arviointimekanismi. Hallintoneuvosto valitsee yhteisyrityksen valintamekanismin johtajan markkinoiden kautta ja ohjaa avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Kannustinjärjestelmä on saada johtajat, jotka ovat hyviä liiketoiminnassa ja hyötyvät huomattavasti ylemmän henkilöstön korkeammalle tasolle, jotta heillä olisi perinpohjainen motivaatio tunnolliseen due diligence -hankkeeseen. Se myös luo hyvän työympäristön ja olosuhteet heille, sosiaalisesta kunniasta ja aineellisesta elämästä inspiroimaan heitä johtamaan yrityksen missiohenkeä ja saavutushalua. Valvontamekanismi viittaa valvontamekanismiin, joka on heille tehokas ja antaa heille valtuudet. Yleensä ammattijohtajien valvontamekanismi koostuu pääasiassa neljästä näkökulmasta: ensin kansallisten määräysten valvonnasta, talouspolitiikasta ja kirjanpitojärjestelmästä; Toinen on omistaja tai sijoittaja yhtiökokouksen, hallituksen, hallintoneuvoston ja omaisuuden ansiotason sekä osakekannan valvonnan kautta; Kolmanneksi kuluttajat valvovat markkinamekanismin ja hyödykkeiden hintojen kautta. Näistä neljä on yrityksen työntekijöiden ja työntekijöiden valvonta yhtiökokouksen, hallituksen ja hallintoneuvoston sekä eri demokraattisten hallintokomiteoiden välityksellä; Arviointimekanismin olisi arvioitava ammattimaisten johtajien suorituskyky objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti, mikä voi tarjota tieteellisen perustan ja standardin valinta-, kannustus- ja valvontamekanismin muodostamiseksi.

4. Yhdistetty tuotemerkki- ja viestintätoiminta.
Jos yhteisyritys haluaa onnistua, on tarpeen tehdä kanavan kanavointi ja kanavan brändäys. Brändin kanavointi on toteuttaa valmistajan brändi jokaisen yksityiskohdan jokaiselle joka kulkee jokaisen kanavan linkin kautta ja käyttää tuotemerkkien spesifikaatiota kaikkien kanavien yhdistämiseksi; Kanavan brändäys on suunnitella ja hallita yhteisyrityksen kanavaa brändin mukaan. Kaikkien yhteisyritysyritysten on kehitettävä yhtenäinen brändin integroitu viestinnän periaate, yhtenäinen brändin ydinarvo, brändiselogiikka, mainoskieli, VI-visuaalinen tunnistusjärjestelmä jne.

5. Yhdenmukaiset arvot ja käyttäytymisen normit
Yhteistyöyritys on strateginen liittoutuma valmistajan ja jälleenmyyjän välillä. Menneisyyden edut ovat strategisen yhteistyön kumppanuus, ja menneisyyden tapahtumamarkkinointi on nykyinen kumppanimarkkinointi.

Ensinnäkin varmista, että arvot kuvastavat yhteisyrityksen pitkän aikavälin tavoitteita.

Koska arvot ovat yhteisyrityksen yrityskulttuurin ydin, sillä on tärkeä rooli yrityksen pitkän aikavälin kehityksessä, ja yhteisyrityksen arvojen määrittelyssä on otettava huomioon yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet, sillä on sisäinen johdonmukaisuus , jotta voimme ohjata ja motivoida jokaista meistä.

Toinen on varmistaa, että arvot oikein ilmaisevat yhteisyrityksen teollisuusominaisuudet.

Yhteisyrityksen ominaisuudet, tuotteiden ominaisuudet, brändin ominaisuudet ja työntekijöiden ominaisuudet ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat arvojen ominaisuuksiin. Edellä mainitut tekijät on integroitava organismin osaksi yhteisyrityksen arvoja.

Kolmanneksi jatkamme jatkuvasti yhteisyrityksen arvoja.

Monen tapaan kaikki yhteisyrityksen jäsenet osallistuvat yhteisyrityksen arvoihin "hiipumaan yöksi tuulen kanssa ja kostuttamaan materiaalia".

Neljänneksi varmistetaan, että kaikki yhteisyrityksen arvon elementit voidaan kääntää toimintaan ilman virheitä.

Yhteisyrityksen arvo, jos se ei voi tulla kaikkien yhteisyrityksen jäsenen todelliseksi toiminnoksi, on vain ontto iskulause. Jos kukaan ei toteuta, kukaan ei ole vakuuttunut.

Viidenneksi meidän on pidettävä jatkuvasti tarkastuksia ja valvontaa.

Johto on johdettava esimerkin avulla, ja vain jos he johtavat keskimääräisen työntekijän vakuutteluun ja johtavat heitä käyttäytymään ydinarvojensa mukaisesti, se voi pitkään muuttaa yrityksen perusarvoja yksilöllisiksi arvoiksi ja edelleen "räätälöidä". Jos valvomme ja valvomme jatkuvasti, yhteisyrityksen arvo pystyy toimimaan parhaalla tavalla hallintaan.

Ota yhteyttä sähköpostitse meille proposal@set-up-company.com tai soita 0086-020-2917 9715 milloin tahansa, me rakastamme auttaa uusia ystäviä. Tai anna tietosi alla ja aloittaa!
  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.