jpg
Business China

Ulkomaisten yritysten oman pääomansiirtopisteiden analyysi

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Äskettäin monet ystävät kysyivät minulta: miten siirtää ulkomaisten yritysten, kiinalais-ulkomaisten yhteisyritysten ja kiinalais-ulkomaisten osuuskuntien omat varat? Mitkä ovat seikat, joita tarvitaan kiinnittämään huomiota? Käytännöllisen kokemukseni vuosien perusteella olen yhteenveto seuraavasti:

Ulkomaisten yritysten pääomansiirtoasemien analyysi
Kiinan kansantasavallan yritystuloverotuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen ja Kiinan kansantasavallan lainsäädännön soveltamisesta ulkomaisten investointien ja ulkomaisten yritysten yritysten tuloverosta annetun asetuksen kahden lainsäädännön ja asetusten mukaan yhdistyvät yhdeksi tuloveroksi laki, kotimaisten ja ulkomaisten yritysten tuloveron yhdistäminen on nostanut huomattavasti investointikustannuksia Kiinassa. Kotimaisten ja ulkomaisten yritysten tuloverolainsäädännön nimellisverokanta on ennen "Osingonverotuksen integrointijärjestelmä" 33 prosenttia, mutta ulkomaisen pääomayhtiön tosiasiallinen verokanta on noin 13 prosenttia ja kotimaisten yritysten tosiasiallinen verokanta 25%, kotimaisten yritysten verorasitus on lähes kaksi kertaa niin monta ulkomaista yritystä. "Osinkojen verotuksen integrointijärjestelmä" jälkeen ulkomaiset pääomayhtiöt menettivät verotukselliset edut, mutta maamme on vähentänyt verokannustimia projekteihinsa ja rajoittanut alueita mielivaltaisesti lisäämällä veroseurauslauseketta, mikä teki maksettavan veron määrän lisääntyy, ulkomaisen pääomayhtiön kasvavassa kilpailussa. Vaikka veropositio-vero vähenee vähitellen, mutta kiinalaisten markkinoiden ennakoivien pääomasijoitusten ja vetoomuksen vuoksi monet ulkomaiset yritykset eivät pääse poistumaan ja voivat muuttaa yritysmuotoa eli kotimaisia ​​yrityksiä selviytyäkseen.

Ensinnäkin osapuolten välinen pääomansiirto ei tule välittömästi voimaan ulkomaisten yritysten oman pääomansiirron osalta. Kiinalais-ulkomaisten osakkuusyhtiöiden Kiinan kansantasavallan lain täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 20 artiklan mukaan jos yhteisyrityksen osapuoli aikoo siirtää kokonaan tai osittain oman pääomansä kolmannelle osapuolelle, suostumus on joka on hankittu yhteisyrityksen toiselta osapuolelta ja vaaditaan tarkastus- ja hyväksymisviranomaisten hyväksyntä. Rekisteröinnin muuttamista koskevat muodollisuudet käsitellään rekisteröintiviranomaisen kanssa; Kioton kokonaan ulkomailla rahoitettujen yritysten lain soveltamista koskevien sääntöjen 22 artiklan mukaan kokonaan ulkomaisen rahoituksen saaneen yrityksen rekisteröidyn pääoman korottaminen tai luovuttaminen edellyttää hyväksyntää ja hyväksyntää. elin; ja mainitun yrityksen on noudatettava rekisteröintirekisteröintimenettelyjä teollisuuden ja kaupan hallinnollisen osaston kanssa. Kiinalais-ulkomaisten sopimussuhteisten yhteisyritysten lain 10 pykälän mukaan jos kiinalainen tai ulkomaalainen osapuoli haluaa jakaa sopimusosapuolten yhteisyrityssopimuksessa määrätyt oikeudet ja velvoitteet kokonaan tai osittain, se on hankittava toisen osapuolen tai osapuolten suostumus ja ilmoitettava tarkastus- ja hyväksymisviranomaiselle hyväksyttäväksi. Siksi, kun ulkomaisen yhtiön osakkeenomistajat haluavat siirtää omaa pääomaa, kaupallisen yksikön on hyväksyttävä osapuolten allekirjoittama pääomansiirtosopimus ennen sen voimaantuloa.

Toiseksi kiinalais-ulkomaisten yhteisyritysten ja kiinalais-ulkomaisten sopimusoikeudellisten yhteisyritysten osakkeenomistajien on saatava kaikkien osakkeenomistajien suostumus ennen oman pääoman siirtoa. Tämä rajoittaminen osakkeenomistajien äänestyskatseluilla muodostaa merkittävän esteen ulkomaisten yhtiöiden osakkeenomistajien oman pääomansiirrolle, koska jopa vähemmistöosakkaat omistavat 1% ulkomaisesta pääomasta. Jos muut osakkeenomistajat vastustavat oman pääoman siirtoa, he voivat estää myös oman pääomansiirron. Verrattuna kotimaisiin yrityksiin osakkeenomistajat äänestävät menettelyllisten rajoitusten käsityksistä ulkomaiselle pääomayritykselle, ei ole määräystä, jonka mukaan vastustuksen on hankittava omavastuun siirto, eikä ole myöskään mitään määräystä, jonka mukaan vastaus tai osto ei ole sallittua siirtää. Lisäksi kauppaministeriön tarkastelun ja hyväksynnän lähtökohtana on raportoida liiketoimintaosastolle kaikista hyväksymismateriaaleista, mukaan lukien muun muassa hallituksen päätökset, yhtiöjärjestys ja sopimusten muutokset, ja osakkeenomistajat luopuvat oikeudesta preemption jne. ne kaikki tarvitsevat osakkeenomistajan allekirjoituksia. Näin ollen, miten varmistetaan, että kaikki osakkeenomistajat voivat tehdä yhteistyötä oman pääomansiirron kanssa, on ulkomaisen yrityksen osakkeenomistajien ensimmäinen haaste.

Kolmanneksi ulkomaisen sijoitusteollisuuden luettelon rajoittaminen ja siirto-oikeuden rajoitus heikentävät ulkomaisten yritysten oman pääomansiirron taakkaa. Kaikki ulkomaisten investointien teollisuusluettelot ulkomaisia ​​investointeja teollisuudelle on jaettu neljään luokkaan rohkaistu, sallittu, rajoitettu ja kielletty, kielletty luokka kuuluu suljettuun alueeseen ulkomaisten investointien, kuten Kiinan peruskoulun ja keskiasteen pakollisen koulutuksen ja uutiset. Lukuun ottamatta rajoitusluokkaan hyväksyntätasoa koskevia erityissäännöksiä, rajoitetuilla toimialoilla ei ole sallittua kokonaan ulkomaisia ​​omistuksia tai ulkomaisia ​​omistuksia, esimerkiksi sellaisia ​​yrityksiä, joilla ei ole kokonaan ulkomaisia ​​omistuksia tai ulkomaista omistusta, jotka on määritelty ulkomaisen sijoitustoiminnan alan luettelo, Kiinan osakkeenomistajat eivät siirrä koko osuutensa ulkomaiselle osapuolelle.

Siirtymistä koskevat rajoitukset näkyvät pääasiassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ulkomaisten osakkuusyritysten lakia koskevan lain 1 artiklassa. Kansainvälisen taloudellisen yhteistyön ja teknologian vaihdon laajentamiseksi Kiinan kansantasavalta sallii ulkomaisten yritysten, yritysten, muiden yritysten taloudelliset yhteisöt tai yksityishenkilöt (jäljempänä 'ulkomaiset osapuolet') sisällyttämään Kiinan kansantasavallan alueella osakesidonnaisia ​​yhteisyrityksiä kiinalaisten yritysten, yritysten tai muiden taloudellisten yhteisöjen, jäljempänä "kiinalaiset osapuolet", periaatteeseen tasa-arvosta ja molemminpuolisesta hyödystä ja edellyttäen, että Kiinan hallitus hyväksyy sen. Näin ollen voidaan nähdä, että Kiinan luonnollisen henkilön osakkeenomistajat eivät voi toimia kiinalais-ulkomaisena yhteisyrityksenä omistajana.

Ulkopuolisen pääomansiirron prosessissa tärkeintä on tarkistaa pääomansiirto-sopimus, estää sopimusriskit ja välttää sopimusvaikeus sopimalla porsaanreiät. Oman pääomansiirtosopimuksen tarkistamisen ensimmäinen vaihe on tutkia, onko osakkeiden luovutuksen taustalla oleva omaisuus viallinen tai sillä on erityispiirteet, kuten rajoittaminen tai kieltäminen.

Pääomansiirron hinnan määrittämisessä noudatetaan yleensä tahdon itsemääräämisoikeutta, mutta ulkomaisen sijoitusyrityksen pääomansiirron vuoksi osaston hyväksynnän tarkastelu ja hyväksyminen edellyttävät, että oman pääoman siirtohinta poikkeaa liian paljon alkuperäisestä määrästä tai arvoa, kohtuullinen selitys molempien osapuolten siirtohinnasta edellyttäisi tarkastus- ja hyväksyntäosasto, joten luovuttajan ja haltijan oli paremmin mukautettava siirtohinta kohtuullisesti viimeisimpien tarkastuskertomusten ja tilinpäätösten perusteella. Lisäksi ulkomaisen pääomasijoittajan oman pääomansiirtosopimuksen seurauksena tulee voimaan vasta, kun tarkastus- ja hyväksyntäviranomaiset ovat hyväksyneet sen, että kannansiirtohinnan maksuaika on paras sopia määräajasta sen jälkeen, kun sopimus on hyväksytty tarkastuksella ja hyväksyntäviranomaisten sijaan määräaikaa allekirjoittamisen jälkeen.

Lopuksi, koska erilaiset hyväksymiskäytännöt ulkomaisten yritysten pääomansiirrolla eri paikoissa ovat esimerkiksi siitä, pitäisikö työntekijöiden uudelleensijoittamisjärjestelmä toimittaa vai ei; Siksi ennen pääomansiirtosopimuksen tarkistamista on tärkeää tietää, onko kohdeyrityksellä erityisiä vaatimuksia, jotta vältettäisiin henkilöresurssien ja aineellisten resurssien tuhlaaminen.

Jos haluat tietää lisätietoja, ota yhteyttä meihin .
  • James Oliver "Todelliset ammattilaiset, erittäin hyödyllisiä ja omistautuneita. Tuen ryhmäsi on fantastinen."
  • Robert Gatti "Meidän neuvonantajamme oli loistava, ja meille annettiin enemmän apua, jota tiesimme tarvitsevamme. Mieluummin Business China -palvelun suosimisesta oli nopea ja ammattimainen lähestymistapa. Se auttoi meitä dramaattisesti.
  • Vivian Belfanti "Laadukas työ ja ystävällisyys on se, miksi päätin työskennellä Business Chinain kanssa. Business China on järjestetty erittäin helppokäyttöiseksi."
  • Tim Orchard "Kiitos Business China -yrityksen ammattimaisesta ohjauksesta ja tehokasta käsittelyä yrityksen sisällyttämisestä ja arvonlisäveron palauttamisesta, uusi yritys Guangzhoussa on jo siirtynyt hyvään piiriin. Minun on sanottava ...
  • Victor Declety "Business China mahdollistaa sen, että voimme keskittyä asiakkaisiinmme sen sijaan, että se olisi sekaantunut yrityksen tason yritystoimintaan ja ylläpitoon."
  • Ben Hunter "Kiinassa Kiina auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa liittää nykyistä liiketoimintaasi Kiinan kasvavaan markkinatilanteeseen ja miten" Kiina-unelma "esiteltiin tässä nimenomaisesti.
  • Daniel Wong "Suuri asiakaskokemus! Tilivastaavan joustavuus ja nopeus sekä palveluprosessin laatu olivat poikkeuksellisia."
  • Stacey Morris "Yritykset Kiina on loistava, heidän asiakaspalvelunsa on loistava, kaverit vastaavat hyvin nopeasti ja menevät sen ylitse ja sen ulkopuolella."
  • M. Salem Reaaliaikaisen tiedon ansiosta voimme käsitellä asioita välittömästi ennen kuin ne tulevat ongelmiksi. Olemme tyytyväisiä Business China: n kanssa.
PYYNNÖN LAATU

Pudota Business Kiinassa nopea viesti, joka kertoo meistä tarpeistasi.